Naučno-tehnološki Park Niš

Usluge: konstalting, komunikaciona i marketing strategija i taktički plan, obuka o javnom nastupu. Za NTP Niš kreirali smo celokupunu komunikacionu strategiju sa glavnim komunikacionom porukama na osnovu nekoliko internih radionica i istraživanja ciljne grupe.  Na osnovu strategije kreirali smo taktički plan za sve komunikacione kanale sa predloženim aktivnostima na osnovu trenutnih resursa i kapaciteta.

SHL

Usluge: konstalting, komunikaciona i marketing strategija i taktički plan, realizacija taktičkog plana (PR, email marketing, sadržaj, društvene mreže). Za SHL kreirali smo celokupnu marketing i komunikacionu strategiju sa glavnim komunikacionom porukama na osnovu internih radionica i istraživanja ciljne grupe.  Na osnovu strategije kreirali smo taktički plan realizacije za celu godinu po mesecima. Bavimo se realizacijom […]

Digitalni Računovođa

Usluge: konstalting, komunikaciona i marketing strategija i taktički plan, realizacija taktičkog plana (PR, email marketing, društvene mreže, sadržaj). Za Digitalnog računovođu kreirali smo marketing strategiju sa glavnim komunikacionim porukama na osnovu nekoliko internih radionica i istraživanja ciljne grupe. Na osnovu strategije kreirali smo taktički plan za sve komunikacione kanale sa predloženim aktivnostima za celu godinu […]

My Wellness

Usluge: konstalting i email marketing. Za MyWellnes pružamo konsultantske usluge za marketing postojećih i novih usluga i vodimo email marketing. Pomogli smo da program Beach Body Ready 2.0. dobije novu strukturu. Na program se prijavilo više od 200 ljudi. Učestvujemo u kreiranju edukativnih i promotivnih email sadržaja za standardne i sezonske ponude i na taj […]

MoveToNL

Usluge: konstalting, marketing strategija i prioriteti, SEO istraživanje. Za MoveToNL organizujemo set konsultacija kako bi kreirali i postavili marketing strategiju. Pomažemo im da planiraju aktivnosti, odrede prioritete i prate rezultate.   Obavili smo istraživanje ključnih reči koje će pomoći da se njihov sajt bolje rangira na Guglu. Istraživanjem su utvrđena i potencijalna ciljana tržišta gde ima […]

BOA

Usluge: konstalting i prodajne prezentacije. Za kompaniju Bogutovo kreirali smo prodajne prezentacije različitih delova biznisa, kako bi na lako razumljiv i vizuelno zanimljiv način predstavili svoje proizvode i rad kompanije.

Intelisale

Usluge: komunikaciona i marketing strategija, PR strategija i realizacija. Za Intelisale smo kreirali komunikacionu strategiju sa glavnim komunikacionim porukama na osnovu internih radionica i istraživanja trenutnih klijenata. Na osnovu toga kreirali smo taktički plan sa aktivnostima za celu godinu. Učestvovali smo i u kreiranju prodajnih prezentacija.  Bavimo se realizacijom PR plana, što dovodi do veće […]

Američki savet za međunarodno obrazovanje

Organizovali smo onlajn trening za učesnike Justice Accelerator programa. Cilj je bio da naučimo učesnike kako da promovišu svoje projekte i podižu svest o njima putem društvenih mreža, ali i kako da steknu nove pratioce i nauče najbolje prakse.

Filozofski fakultet Nis

Za Filozofski fakultet u Nišu organizovali smo seriju radionica i konsultacija na temu unapređenja online komunikacije. Cilj je bio da osmislimo kako da komuniciramo bolje sa različitim ciljnim grupama i kako da objave na društvenim mrežama postanu zanimljivije i popularnije. Takođe, jedan od ciljeva bio je da web stranica postane modernija, „življa“ i da više […]

Vizija računovodstvo

Za Viziju smo uradili istraživanje ciljne grupe i internu SWOT radionicu. Na osnovu rezultata istraživanja smo prilagodili sadržaj na sajtu ciljnoj grupi i postavili marketing strategiju. Organizovali smo nekoliko plaćenih online marketing kampanja i mnogobrojne edukacije za njihov marketing tim. Unapredili smo email marketing sistem ka postojećim i potencijalnim klijentima. Sve to, rezultiralo je novim […]